Занятия

Занятията в училището се провеждат всяка събота от 9.30 часа. Базата във Варшава на ул. „Бобровецка“ 4А, ап. 15/16 разполага с 4 удобни и модерно оборудвани в техническо отношение класни стаи, цветна занималня за най-малките и богата библиотека.

Учителите организират закупуването на учебните материали от България в началото на учебната година и те са безплатни за учениците!

Учебна програма

Съобразена с изискванията на Министерството на образованието на република България, обхаваща от предучилищна до 12 клас . Основните изучавани в училището дисциплини са:

 • български език и литература
 • история
 • география
 • роден край
 • човекът и обществото

Занималня

Ежеседмични игрови занятия за деца от 4  до 6 години, с цел запознаване с българската култура и език. Децата освояват

 • български стихчета
 • български песни
 • любими български детски игри

Тематични работилници

Организират се с различна периодичност тематични работилници както за децата така и за родителите:

 • труд и творчество;
 • литература;
 • български традиции и празници;
 • танци и фолклор

Гости и обмяна на опит

По време на учебната година училището организира

 • срещи с най-различни гости от България – артисти, дейци, публични личности и тн.
 • обмяна на опит и участие в мероприятия с полски и български училища
 • участие в конкурси
 • прием на стажанти българисти за гостуващи заниятия

Празничен календар

Организацията на учебния процес е ориентирана и спрямо някои по-важни събития, които са включени в нашия календар:

 • Откриване на учебната година
 • Коледно тържество
 • Празник на българската писменост и култура – 24 май
 •  Закриване на учебната година и връчване на свидетелствата