Posted in Събрание

Протокол от Общо събрание проведено на 06.10.2020

Тук може да намерите Протокол от проведеното Годишно Общо събрание на 06.10.2020 при следния дневен ред:

1. Приемане оставката на Г-н Чавдар Чернев и избиране на нов член на Управителния Съвет

2. Обсъждане на проекто-бюджет за учебната 2020/2021 и приемане на сума за дарения.

3. Обсъждане на въпроса за занималнята през тази учебна година

4. Избор на Родителски Съвет за учебната 2020/2021

5. Разни

https://drive.google.com/file/d/1tKmu7S6ybzNLElVjn4m_ahRoWbTEEquM/view?usp=sharing

Posted in Актуално, Събрание

Годишно общо събрание

В събота 26 ноември от 12.00 ч. ще се проведе Годишното общо събрание на всички членове на Сдружение Българско училище “Дора Габе”. На събранието ще бъдат обсъдени важни проблеми, свързани с функционирането на училището, сред които:

1. Ще се обсъди възможността българското училище да се премести в сградата на посолството на Р. България (al. Ujazdowskie).

2. Ще бъде взето решение относно размера на таксите за учебната 2016/2017 г.

3. Ще бъде избран нов член на управителния съвет на Сдружението.

Напомняме, че участието в събранието е задължително за всички членове на Сдружението.

Всяко семейство, чиeто дете посещава Българското училище, трябва да има поне един представител-член на Сдружението.