За нас

Българското училище „Дора Габе“ във Варшава има дългогодишна история. През 2012 г. Министерството на образованието на Република България му признава статут на българско неделно училище в чужбина. С това надграждане училището получава ценна подкрепа и затвърждава себе си като солидна образователна институция. През 2021 за първи път врати отвори и Българското училище в Краков, което функционира като филиал на Българското училище “Дора Габе”. Училището предлага и дистанционна форма на обучение за ученици от цяла Полша и извън нея.

В могат да се обучават ученици от предучилищна група до XII клас по български език и литература, история и география в самостоятелни или слети паралелки. Всеки ученик, успешно завършил обучението си, в края на годината получава свидетелство за завършен клас, което му позволява да продължи образованието си в нашето училище или в което и да е друго българско училище без да държи изпит по български език – в България или извън нея.

Екипът ни работи по интегрирани учебни програми за българските неделни училища, разработени и утвърдени от Министерството на образованието и науката на Република България. Учителите разполагат с педагогическа правоспособност, висока квалификация и, не на последно място, любов към мисията на училището.

Училището си сътрудничи с утвърдени институции като Посолството на Република България в Полша, Почетното консулство на Република България в Краков, Българския културен институт във Варшава, , Варшавския университет, Департамента за езиково обучение към СУ “Св. Климент Охридски” и др.

Съобразно действащото законодателство, българското училище „Дора Габе“ се управлява от училищен ръководител и от колективен орган, включващ родители на обучаваните деца. Училищен ръководител във Варшава е Маринела Порчинска, а в Краков – Ванда Стемпняк-Минчева. Дейността на училището е организирана от Просветно дружество Българско училище „Дора Габе“ във Варшава. Членове на управителния съвет на Дружеството са Иван Иванов, Зарко Хасърджиев и Таня Василева.

Устава на Просветно дружество Българско училище „Дора Габе“ в Полша може да намерите тук.