Кариери

Още от създаването на Българското училище “Дора Габе” в Полша в него работят висококвалифицирани преподаватели, които вярват, че работата им е много повече от предаване на знание. Мисия на училището е да вдъхновява учениците да бъдат любопитни и търсещи българския език и култура дори когато се намират извън България.

За новата учебна година училището търси мотивирани специалисти, които да се присъединят към неговия екип. 

Позиции:

  • Преподавател по Български език и литература
  • Преподавател по История и цивилизация
  • Преподавател по География и икономика
  • Начален учител
  • Предучилищен (детски) учител
  • Административен асистент 

Училището работи успешно със стажанти – студенти или наскоро завършили студенти по програма Еразъм+. Най-чести образователни направления са:

  • българска филология, славистика
  • история или география с учителска правоспособност
  • начална и предучилищна педагогика, образователни науки и интеркултурно образование, образователен мениджмънт и съвременни образователни технологии
  • опит при работа с деца и/или учителска правоспособност

Изпращайте Вашите автобиографии на следния имейл адрес: warszawa@doragabe.com

За повече информация относно позициите се обръщайте към Зарко Хасърджиев: