Занималня за най-малките!

След като бяха създадени групи за деца на предучилищна възраст и деца неговорещи български език, сега бихме искали да създадем и занималня за най-малките деца, които още не са в предучилищна група.

За тази цел едно от помещенията на Българското училище ще бъде пригодено за  нуждите на занималнята. В момента водим разговори с нова колега, която изрази съгласие да се ангажира с воденето на занималнята.

Занималнята би била добра възможност за най-малките деца да започнат да се запознават с българския език в игрова форма и в този смисъл би могла и да послужи като подготовка за редовното образование в нашето училище. Чрез игри и приятни занимания постепенно ще могат да навлязат в атмосферата на българското училище, имайки редовен контакт с езика.

Планираме това да бъдат свободни занимания, където освен общи игри, децата ще слушат приказки на български език, ще се запознаят с някои от най-популярните детски песни и стихове, ще оцветяват, рисуват и т.н.

Преди да започнем реализирането на тази инициатива обаче, бихме искали да разберем кои от Вас биха имали желание децата им да посещават една такава занималня. Знаейки приблизителната бройка на децата, ще можем да вземем окончателно решение относно стартирането на този проект.

В тази връзка молим всички тези от Вас, които биха проявили интерес към занималнята да се свържат с нас до  петък 11 ноември.

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading