Защо да изберете детето ви да изучава български език?

През лятото подготвихме информационна брошура за това какви са предимствата децата ни да владеят повече от един език.

Надяваме се, предлагайки дистанционно обучение през тази учебна година, все повече българските семейства в Полша да се възползват от възможността децата им да се докоснат до езика и културата на своите родители.

Владеенето на български език, наред с езика на страната, в която живеем, дава на детето Ви шанс да изпита поне две различни култури, да има достъп до два различни свята и да събере двойно повече впечатления и жизнен опит:
‣ Всеки език е богатство – развива творческото мислене и помага на децата да разберат по-добре света около тях
‣ Учи детето да общува по-ефективно и дава самочувствие при преодоляване на стресови ситуации
‣ Създава чувство за принадлежност и е ключ към българската култура.

Очаквайте скоро подготвена от нас отворена онлайн среща с описание на това как протича самият учебен процес, какво ресурси ползваме, за да стигнем до по-добри резулати и разбира се какво нивото на владеене на езика на вашето дете, за да може да се включи активно в занятия. Ако преди това имате въпроси ни пишете на szkolabg@gmail.com

Когато празнуваме заедно – преживяваме традициите със сърце

https://drive.google.com/file/d/12mhusa_dWbgw2WBAcY2znKUWXn8VCD95/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading