Информация за даренията по програмата 1.5% и приспадане от данък на даренията и училищни такси във вашите данъчни декларации PIT

Във връзка с наближаващия период на годината, в които много от нас попълват годишните си данъчните декларации, бихме желали да споделим следната информация с Вас:

Дарения по програмата 1.5% в годишните данъчните декларации (PIT) за 2022, попълнени през 2023 (миналата година): Бихме искали да Ви благодарим за даренията, който много от Вас направиха като част от годишните данъчните декларации (PIT) за 2022 година и/или приканихте други хора да дарят!

През 2023 (PIT 2022) Българското Училище събираше дарения по 1.5% (като организация с идеална цел – OPP на полски) за първи път, под формата на пилотен проект. Щастливи сме да споделим, че проектът беше успешен и заедно всички успяхме да съберем няколко хиляди злоти. Част от средствата ще бъдат използвани за капиталови разходи, по предложение на Директорите на училищата във Варшава и Краков. В годишния бюджет на Българско Училище няма средства заложени за капиталови разходи, тъй че средствата по 1.5% са добре дошли и ще бъдат инвестирани за подобряване на материалната база. Част от средствата ще останат в резерв и използвани за покриването на текущи разходи при необходимост.

Пилотният проект също ни показа, че има специфични изисквания за рапортуване по 1.5%, за които имаме нужда от професионална счетоводна помощ. Работим активно с нашите счетоводители и тези изисквания ще бъдат изпълнени за годишните данъчни декларации (PIT) за 2024 (попълвани през 2025).

В този смисъл Ви обръщаме внимание че:

В годишните данъчните декларации (PIT) за 2023 (които ще попълните в началото на 2024), Българското Училище НЯМА ДА СЪБИРА средства по 1.5% – молим (САМО ЗА ТАЗИ ГОДИНА!) да не изпращате 1.5% на Българското Училище

Българското Училище ще изпълни изисквания за рапортуването и ще започне ежегодно да събира средства по 1.5%, в годишните данъчните декларации (PIT) за 2024 – тоест от 2025 нататък. Ще ви изпратим подробни указания в началото на следващата година.

Приспадане от данък на даренията (училищни такси) във вашата данъчна декларация PIT за 2023 (която ще попълните в началото на 2024): Плащайки своето дарение (такса) за обучението на ученик в нашето училище, вие имате право да отчислите платената сума от годишния си данък. За да се намали сумата на данъка, който ще трябва да платите в рамките на PIT за 2023, трябва да укажете сумата на дарението, коeто сте пратили на Българското Училище в рамките на 2023. Сумата за членски внос не се причислява към даренията.

Ние не сме данъчни експерти, но се надяваме тази информация да Ви е полезна:

  • В „PIT-37“ обикновено сумата се вписва в полето „Odliczenia – wykazane w części B załącznika PIT/O“
  • Попълва се също формуляр „PIT I/O“, където се вписва сумата и името на организацията получила дарението (Stowarzyszenie Oświatowe Szkoła Bułgarska Imienia Dora Gabe, KRS 0000336418)
  • Можете да подадете данъчната си декларация, използвайки правителствената безплатна автоматизирана платформа – Twój e-PIT (podatki.gov.pl). Доста лесно там се попълва сумата за даренията.

Приспадане от данък на даренията във вашата данъчна декларация PIT за 2024 (попълвана през 2025). Припомняме че, освен училищните такси, всеки които желае може да направи дарение на  Българското Училище през 2024. Това дарение също може да се укаже в PIT за 2024 (попълван през 2025) и да намали сумата на данъка Ви. Ако имате възможност вие или ваши близки, приятели да дарите на Българското Училище – приканваме Ви да го направите. Предварително благодарим за Вашата подкрепа!

За повече информация – https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/darowizny-na-dzialalnosc-pozytku-publicznego/.

Ако имате въпроси, как да отчетете дарения си – моля свържете се с ognyan.rangelov@gmail.com. За други въпроси свързани с информацията в този имейл, моля пишете на Зарко Хасърджиев zarkothegreat@abv.bg и Огнян Рангелов ognyan.rangelov@gmail.com.

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading