Живея в Полша, уча за България. Представям герой, събитие, творба от нашата обща история

Това е темата на ежегодния конкурс провеждан от посланика на Република България в Република Полша.
Малки и големи могат да вземат участие и да изразят себе си и талантите си. Независимо дали си наш ученик или не, можеш да участваш. Разкажи ни за някое събитие или личност от общата история на България и Полша. Можеш да нарисуваш нещо или да изработиш макет. Не се притеснявай да развихриш въображението си.

Формат на конкурсните работи: Рисунка, макет, разказ, есе, съчинение, стрихотворение, снимка или друга свободна форма по избор на детето. Ако има фотографии/видео клипове, следва да ги съпровожда текст (разказ).

Краен срок за участие: 1.05.2024

Обявяване на победителите: 24.05.2024

Къде да изпратя конкурсните материали: имейл: warszawa@doragabe.com; krakow@doragabe.com или на адреса на Варшавското училище. Участниците от Краков могат да донесат творбите си на адреса на училището гр. Краков, ul. Pollanki 21.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading