Сътрудничество

Основният принцип, който определя нашата работа, е принципът на кооперативността и сътрудничеството. Независимо че получава определена субсидия от Министерството на образованието и науката на РБ заради статута си на неделно училище зад граница, функционирането на училището зависи в много голяма степен от самите нас – учителите, учениците и родителите. Ние сме една общност от съмишленици, която всеки ден създава, надгражда и съхранява за бъдещето своето училище. Затова за нас е важен всеки жест от страна на родителите – бъдете сигурни, че вашите деца също ще го оценят.

За да можем да продължим да преподаваме учебния материал по достъпен, привлекателен и интересен начин, ние имаме нужда от вашата помощ и разбиране. Ще ви бъдем благодарни, ако продължавате и занапред да ни подкрепяте финансово, материално или с доброволен труд при организирането на различните наши инициативи. Отворени сме и към всякакъв вид ваши предложения, които са насочени към формирането на нови знания и умения у учениците.

Сигурни сме, че съвместните ни усилия няма да бъдат напразни!