Конкурс 130 г. от рождението на Дора Габе! 

Внимание, поети! 

„Бяхме поканени да участваме в конкурс свързан с 130 години от рождението на Дора Габе!

За деца от 13-19, отворен до 25 март.

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading