Конференция по българистика

This slideshow requires JavaScript.

По традиция в Полша от няколко години насам се провеждат различни научни форуми, на които се обсъждат съдбата и предизвикателствата пред българистиката, както и перспективите, които тя има. На 25 и 26 ноември 2016 г. под почетния патронаж на ректора на Варшавския университет проф. Марчин Палис и посланика на Република България в Полша Емил Ялнъзов, под надслов „Българистиката – нови интерпретации“ се проведе поредният форум във Варшава.

Форматът на събитието позволи срещата на позиции и гледни точки от най-широк спектър. Наред с представители от различни висши учебни заведения от България и Полша, бивши и настоящи лектори по български език в различни европейски държави, в работните заседания бяха предвидени участия на представители от българската дипломатическа мисия и търговски фирми. Особен интерес предизвика присъствието на студенти, обособено в специален панел, в който младите българисти представиха свои интерпретации на дискутираните проблеми.

За първа година в този тип българистични срещи взеха участие представители на българското училище „Дора Габе“ във Варшава. Участието в събитието взеха директора на нашето училище Грета Коминек, Симеонка Велева и Валери Вачев, който представи и доклад на тема „Взаимодействие между академичното изучаване на българския език и обучението в българското училище“. В него основен акцент беше поставен върху дейността и организацията на българското училище, представиха се добрите практики в работата на учителите, изтъкнаха се новите инициативи, които се предприемат за запазване на неколкогодишната тенденция за увеличаване броя на учениците. В критически ракурс се постави въпросът за сътрудничеството между университетската българистика и обучението в училището, предложиха се нови инициативи за съвместно сътрудничество.

Форумът завърши с коктейл в Българското посолство във Варшава, където разговорите за съдбата на българистиката продължиха в неформална обстановка.

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading