Срещата с учениците от “Кажимиеж Виелки”

На 25 март преподавателката ни , Симеонка Велева посети 2 курс на Общообразователно училище “Кажимиеж Виелки” ( Kazimierz Wielki ) на Мокотов в рамките на проекта  “Езиците на света” на Варшавския университет с училища.
Урокът беше посветен на българските пролетни празници. Освен това, учениците научиха малко повече за историята на българската азбука и общославянската лексика. В края на часа знаеха да пишат имената си на български език и да се представят. Една от големите изненади за тях бяха носовките, които родният им език е наследил от старобългарския.

Симеонка Велева в училище “Кажимиеж Виелки”

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading