Студентско-докторантско списание “Smokiniata”

Онлайн продължение на печатното българистично списание “Смокиня” на студентите от Варшавския университет

Ако сте присъствали на тържеството ни за 24-ти май или сте прочели повече за него от нашата статия, то със сигурност знаете за нашето сътрудничество със студентите българисти от Варшавския университет. Тогава те представиха рецитация по роли на собствен превод на стихотворението на Jan Brzechwa „ Na strganie” ( „На пазара“). Техен преподавател е един от родителите в нашето училище – Йорданка Илиева-Цъган.

От началото на академичната 2020/2021 година Зофия Кренц, Катажина Шибисти, Катажина Мартиняк, Лукаш Вацлавек, Максимилиан Балази и други техни колеги от университета заедно с Йорданка Илиева-Цъган, която е ръководител на проекта, подготвят онлайн студентско-докторантско списание “Smokiniata”, което да бъде интернет пространство за изява на всички млади слависти. Там те имат възможност да публикуват свои есета, статии, преводи и същевременно да развиват придобиват опит в областта на писането на авторски текстове, научни трудове, в областта на изследователската дейност, редакцията на текстове и други. Едно от най-ценните неща в този проект е, че двигател на цялата инициатива са студентите – те създават сайта, пишат текстове и редактират. Първият брой на списанието е посветен на превода.

Целият екип на Българско училище “Дора Габе” в Полша подкрепя дейността на студентите по българистика във Варшавския университет и сърдечно се радва на всички техни успехи. Сигурни сме, че нашето сътрудничество ще продължава и занапред. Пожелаваме приятно четене от нас и от епипа на онлайн студентско-докторантското списание “Smokiniata”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading