Протокол от Общо събрание проведено на 06.10.2020

Тук може да намерите Протокол от проведеното Годишно Общо събрание на 06.10.2020 при следния дневен ред:

1. Приемане оставката на Г-н Чавдар Чернев и избиране на нов член на Управителния Съвет

2. Обсъждане на проекто-бюджет за учебната 2020/2021 и приемане на сума за дарения.

3. Обсъждане на въпроса за занималнята през тази учебна година

4. Избор на Родителски Съвет за учебната 2020/2021

5. Разни

https://drive.google.com/file/d/1tKmu7S6ybzNLElVjn4m_ahRoWbTEEquM/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading