Годишно общо събрание

В събота 26 ноември от 12.00 ч. ще се проведе Годишното общо събрание на всички членове на Сдружение Българско училище “Дора Габе”. На събранието ще бъдат обсъдени важни проблеми, свързани с функционирането на училището, сред които:

1. Ще се обсъди възможността българското училище да се премести в сградата на посолството на Р. България (al. Ujazdowskie).

2. Ще бъде взето решение относно размера на таксите за учебната 2016/2017 г.

3. Ще бъде избран нов член на управителния съвет на Сдружението.

Напомняме, че участието в събранието е задължително за всички членове на Сдружението.

Всяко семейство, чиeто дете посещава Българското училище, трябва да има поне един представител-член на Сдружението.

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading