Конкурс, организиран от посланика на Република България в Полша

По случай миналогодишните параолимпийски игри посланикът на Република България в Полша – госпожа Маргарита Ганева, организира конкурс с награди за всички ученици от БУ “Дора Габе” в Полша.

Силните дух и воля неведнъж са ни помагали да се справим с невъзможни препятствия. Чрез този конкурс учениците имат възможност да интерпретират темата по свой начин. Срокът за предаването на оригиналите или на снимки на конкурсните творби е 15.01.2021

Материалите могат да бъдат предоставени лично на преподавателите в училище или да бъдат изпратени по имейл на адреси: warszawa@doragabe.com, krakow@doragabe.com

Победителите ще бъдат обявени в началото на втория учебен срок.

Similar Posts