Неформалното образование – среща

На 20 май в нашето училище ни гостуваха Н. Пр. посланикът на Република България в Полша, г-н Емил Ялнъзов и съпругата му проф. Силвия Николаева. Заедно с тях бяха и г-жа Надежда Кузерманова и г-жа Надежда Брусарска – студентки от специалност неформално образование в Софийския Университет  “Климент Охридски”.

Г-жа Надежда Кузерманова, управител на Сдружение Човеколюбие в Пазарджик, представи пред учениците и родителите презентация на тема „Шахът и междучовешките отношения“, която предизвика голям интерес у всички. Децата бяха предизвикани да търсят стратегически решения на житейски предизвикателства посредством шахматни форми.

След това в неформална обстановка бяха обсъдени проблемите, свързани с обучението по български език и литература в чужбина, както и  възможностите, които предлага неформалното образование.

This slideshow requires JavaScript.

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading