Работилничка за мартенички

По случай наближаващия първи март и прекрасната българска традиция на Баба Марта на 26.02.2022 г. организираме Работилничка за мартенички, където заедно ще се творим и майсторим мартенички за нас и своите близки. Направените мартенички ще участват в нашия конкурс за най-оригинална мартеничка – изработена на място, а за тези, които не успеят да дойдат могат да ни изпратя снимки от направата й вкъщи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading