Занятия

Учебната 2023/2024

Присъствените занятия в училището се провеждат всяка събота във Варшава и в Краков. Достъпни са също и дистанционни занятия с помощта на електронна платформа за обучение. Учителите организират закупуването на учебните материали от България. Те се ползват безплатно от децата и се връщат след края на учебната година.

Във Варшава учебните занятия започват в 9:30 часа. Базата във Варшава на ул. „Бобровецка“ 4А, ап. 15/16 разполага с 4 удобни и модерно оборудвани в техническо отношение класни стаи, цветна занималня за най-малките и богата библиотека.

В Краков учебните занятия започват в 10:00 часа. Базата в Краков се намира на адрес Pollanki 21,30-858 Kraków и разполага с 4 удобни и оборудвани класни стаи.

Подробна годишна програма можете да намерите тук


Учебна програма

Съобразена с изискванията на Министерството на образованието и науката на република България. Обхаваща ученици от предучилищна група (5-6 години) до 12 клас. Основните изучавани в училището дисциплини са:

Български език и литература

История и цивилизация

География и икономика


Детска занималня

Ежеседмични игрови занятия за деца от 3  до 5 години, с цел запознаване с българската култура и език. Децата усвояват:

Български стихчета

Български песни

Любими български детски игри


Тематични работилници

Организират се с различна периодичност тематични работилници както за децата така и за родителите:

  • Труд и творчество
  • Литература
  • Български традиции и празници
  • Танци и фолклор

Гости и обмен на опит

По време на учебната година училището организира:

  • Срещи с най-различни гости от България – артисти, дейци, публични личности и тн.
  • Обмяна на опит и участие в мероприятия с полски и български училища
  • Участие в конкурси
  • Прием на стажанти българисти за гостуващи заниятия


Празничен календар

Откриване на учебната година

Коледно тържество

Работилници по случай Баба Марта

Празник по случай 3-ти март

Отбелязване на Великден

Празник на българската писменост и култура – 24 май

Закриване на учебната година и връчване на свидетелствата