Занятия

През учебната 2021/2022

Присъствените занятия в училището се провеждат всяка събота от 9.30 часа. Базата във Варшава на ул. „Бобровецка“ 4А, ап. 15/16 разполага с 4 удобни и модерно оборудвани в техническо отношение класни стаи, цветна занималня за най-малките и богата библиотека. Присъствени занятия се провеждат също и в Краков.

Достъпни са също и дистанционни занятия с помощта на електронна платформа за обучение.

Учителите организират закупуването на учебните материали от България. Те се ползват безплатно от децата и се връщат след края на учебната година.


Учебна програма

Съобразена с изискванията на Министерството на образованието и науката на република България. Обхаваща ученици от предучилищна група (5-6 години) до 12 клас. Основните изучавани в училището дисциплини са:


Детска занималня

Ежеседмични игрови занятия за деца от 3  до 5 години, с цел запознаване с българската култура и език. Децата усвояват:


Тематични работилници

Организират се с различна периодичност тематични работилници както за децата така и за родителите:

  • Труд и творчество
  • Литература
  • Български традиции и празници
  • Танци и фолклор

Гости и обмен на опит

По време на учебната година училището организира:

  • Срещи с най-различни гости от България – артисти, дейци, публични личности и тн.
  • Обмяна на опит и участие в мероприятия с полски и български училища
  • Участие в конкурси
  • Прием на стажанти българисти за гостуващи заниятия