Библиотека

Библиотеката на училището съществува от самото начало на неговото създаване.

Досегашната ни практика показа, че освен да задоволява потребностите на училището, тя изпълнява и далеч по-големи цели. Училищната библиотека е място за среща на всички любители на художественото слово с добрата българска литература – от предишни периоди и от по-ново време. Затова се стремим – освен с учебни помагала и материали – да я обогатяваме непрекъснато и с различни други издания – художествени книги, албуми, хартиени и видеоматериали, представящи най-добрите достижения на българската култура.  В резултат на това в последните 5 години библиотечният ни фонд значително се разрасна – чрез средства от бюджета и индивидуални дарения бяха закупени над 300 нови заглавия.

Ще се радваме да станете наши читатели. А тук можете да изберете вашата книга.

Нашето предизвикателство към вас, читателите. Всеки, който има желание, може да по собствен избор да представи книгата, която го е заинтригувала. Ние сме готови да организираме работилница по четене, в която са добре дошли всички – и ученици, и родители, за да поговорим за литература заедно!

списъкът с книги е достъпен тук