През новата учебна година предлагаме:

*Семействата, които се присъединяват към училището стават членове на Дружеството.
Дарителските такси се предвиждат за покриване на административни дейности, нефинансирани от МОН, като счетоводство, почистване, покупки на материали и др. Размерът на таксите се потвърждава или актуализира на Общото събрание на Дружеството в началото на текущата учебна година.

Често задавани въпроси

Българско неделно училище „Дора Габе“ функционира под шапката на Просветно дружество Българско училище „Дора Габе” – Варшава. Чрез този си статут училището получава не само материално подпомагане от Министерство на образованието и науката на Република България, но и институционално признаване на дейността на училището. След успешно завършен клас всяко дете получава свидетелство, удостоверяващо това обстоятелство.

В училището могат да се обучават ученици от I до XII клас, по    български език и литература, история и география, роден край и човекът и обществото в самостоятелни или слети паралелки.

Обявавяме прием всяка учебна година преди нейното начало на сайта и фейсбук страницата на училището. Обикновено това се случва чрез попълване на Гугъл форма за заяваване на интерес за записване в училището. След това ние ще се свържем с Вас, за да попълните декларация с изискваните от МОН данни.

В присъствената форма на обучение занятията се провеждат във Варшава и Краков в събота. Във Варшава в зависимост от класовете и предметите имаме две смени: от 9:30ч до 11:30ч и от 11:40ч до 13:40ч с кратка пауза. В Краков учебните занятия започват в 10:00 до 13:20ч.

Дистационната форма на обучение се провежда също в събота преди обяд.

График на учебните дни, планираните чествания на национални празници се изготвя в началото на учебната година и е на разположение на уеб сайта и фейсбук страницата на училището. Адресът на училището във Варшава е: ul.Bobrowiecka 4A, lok.15/16, 00-728 Warszawa, Polska.
В Краков учебните занятия започват от 10:00 часа всяка събота. Базата в Краков се намира на адрес Pollanki 21,30-858 Kraków

Да, самоподготовката на децата е предвидена с тяхната програма и работата извън час се състои основно от кратки задачи и упражнения.

Всяко дете получава за безплатно ползване комплект учебници за съответния клас в началото на учебната година, като учебниците се връщат в края на годината.

Да, имаме занималня за деца от 3 до 5 г. и подготвителна група за деца от 5 до 6 г. Занимания за най-малките и възможност за общуване на български език има във Варшава и в Краков.

Във Варшава заниманията се провеждат в Българския клуб – помещение в съседство на училището ни, където се събират родителите докато се провеждат присъствените занятия в Българското училище. В Краков – в сградата на училището, класна стая Кирил и Методий.

Да, както и през миналата учебна година, така и през следващата ще предлагаме онлайн обучение за децата извън Варшава и Краков