Събрание

Протокол от Общо събрание проведено на 06.10.2020

Тук може да намерите Протокол от проведеното Годишно Общо събрание на 06.10.2020 при следния дневен ред: 1. Приемане оставката на Г-н Чавдар Чернев и избиране на нов член на Управителния Съвет 2. Обсъждане на проекто-бюджет за учебната 2020/2021 и приемане на сума за дарения. 3. Обсъждане на въпроса за занималнята през тази учебна година 4….

Годишно общо събрание
Актуално | Събрание

Годишно общо събрание

В събота 26 ноември от 12.00 ч. ще се проведе Годишното общо събрание на всички членове на Сдружение Българско училище “Дора Габе”. На събранието ще бъдат обсъдени важни проблеми, свързани с функционирането на училището, сред които: 1. Ще се обсъди възможността българското училище да се премести в сградата на посолството на Р. България (al. Ujazdowskie)….