Общо събрание и Бюджет за учебната 2023/2024

На 08.10.2023 се състоя общо събрание на просветно дружество българско училище “Дора Габе”. Събранието бе открито и водено от Иван Иванов, а Огнян Рангелов бе избран да подготви протокола.

Родителски съвет. Общото събрание прие следните предложения за членове на родителския съвет: Мирела Женчина (Краков); Томаш Йелонек (Краков) и Елена Гелеменова (Варшава).

Ревизорна комисия. Общото събрание прие следните предложения за членове на ревизорната комисия: Любомир Цветков (Варшава); Веселин Василев (Варшава) и Никола Драгижев (Краков).

Бюджет. Зарко Хасърджиев, член на УС, представи бюджета на сдружението относно дейностите за училищната част. Приемането на бюджета и размерът на даренията (1200 зл – 1 дете; 1800зл – 2 деца) бяха приети единодушно с 24 гласа ЗА.

Не бяха предложени или обсъждани други тема на събранието. По долу ще намерите протокол от общото събрание и проекто – бюджета за учебната 2023/2024 година. Там можете да видите членовете на дружеството, които са присъствали на събранието, повече информация за приходите и разходите и резултатите от гласуваните въпроси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from "Дора Габе"

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading